Bevara oss väl.

Ett bevarande av det rörliga kulturarvet måste i hög grad ta hänsyn till förutsättningar som delvis skiljer sig från andra typer av kulturarv och det ställer också krav på insatser som till viss grad är av annat slag än gängse bevarandepraktiker. Ett ändamålsenligt skydd och bevarande av det rörliga kulturarvet kräver att två väsentliga omständigheter eftersträvas. Den ena handlar om att äldre fordon och farkoster även i framtiden behöver kunna användas så att de kan bevaras som ett levande kulturarv. Den andra utgår från att användandet ska vara möjligt utan att transportmedlens äldre och kulturhistoriskt intressanta tekniker och utföranden förvanskas eller går förlorade.

 

Källa: Kulturutskottets betänkande (2016/17:KrU9).

Projekt på gång.

J 22

Warbirds of Sweden kan nu med glädje meddela att vi har tagit oss an renoveringen till flygande skick av Svedinos FFVS J22. Iståndsättningen görs som ett samarbete mellan Warbirds of Sweden och Svedinos Bil och Flygmuseum.

Vår förhoppning är att även våra vänner i Memorial Flight, Frankrike, skall kunna delta i strävan att få se en J22 flyga igen men på grund av Coronaviruset har vi tyvärr behövt senarelägga en del av renoveringsarbetet, vi räknar dock med att kunna ha allt på plats till hösten -20.

Följ vårt arbete på facebook och hjärtligt välkomna att på alla sätt stötta oss i arbetet med vårt flygande kulturarv.

Vill du lämna ett bidrag så är allt mycket välkommet!

Bankgiro: 5506-3580

OBS!  Glöm inte att märka ditt bidrag med J22 samt namn och telefonnummer.

J 22 t-shirt

Stöd renoveringen av J 22, 22149, genom att köpa en t-shirt speciellt framtagen för projektet. Det finns ett begränsat antal herrstorlekar så först till kvarn!

Följande storlekar (herr) finns: M, L, XL, XXL

 

Pris 199 kr (inkl. frakt)

 

För att beställa skicka ett e-mail till:

info@warbirdsofsweden.se

I mailet skriver du önskat antal, storlek, namn, adress samt telefonnummer och e-post.

Betalning sker till Bg: 614-6369 eller
Swish: 1230084814

 

Vi skickar din t-shirt så fort betalningen kommit oss tillhanda.